Przed badaniami

Potwierdzenie diagnozy HD w rodzinie

Ważne jest, aby upewnić się co do poprawności zdiagnozowania HD w rodzinie. Często wymagana jest medyczna dokumentacja dotkniętych chorobą członków rodziny. Pomocne jest przeprowadzenie badań DNA na obecność ekspansji CAG u dotkniętych chorobą członków rodziny. Niektóre osoby mogą również wyrazić chęć przedyskutowania z doradcą genetycznym lub genetykiem celowości i konsekwencji zdeponowania próbek dla możliwych przyszłych badań innych członków rodziny.

Edukacja i pomoc psychologiczna

W skład badań wchodzi edukacja i pomoc psychologiczna ze strony osób kompetentnych, dotycząca konsekwencji przeprowadzenia badań. W proces może też być włączona ocena neurologiczna i/lub psychiatryczna przed przeprowadzeniem badań.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących każdego etapu badań, należy kliknąć w poniższy diagram: