Geny

Geny zrobione są z kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Molekuły DNA składają się z łańcuchów czterech małych elementów, zwanych zasadami: A (adenina), T (tymina), G (guanina) C (cytozyna). Ich kolejność wpływa na kod, który określa typ białka produkowanego przez konkretny gen. Jakiekolwiek zmiany w kolejności zasad mogą wywołać problem w funkcjonowaniu tego białka.