Chromosomy

W każdej komórce ciała mamy 46 chromosomów, zestawionych w 23 pary. Jeden chromosom w każdej parze dziedziczymy po matce, a drugi po ojcu. Chromosomy stworzone są z małych jednostek materiału genetycznego nazywanych genami. Gen odpowiadający za HD jest umieszczony na 4 chromosomie.